Обяви за работа в Благоевград от bg-rabota.com


Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Благоевград - Работници, извършващи услуги на улицата


Благоевград - Сервитьори и бармани


Благоевград - Готвачи


Благоевград - Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО


Благоевград - Водачи на леки автомобили и мотоциклети


Благоевград - Други оператори на стационарни машини и съоръжения


Благоевград - Административни приложни специалисти


Благоевград - Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители


Благоевград - Други неквалифицирани работници


Благоевград - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Благоевград - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Благоевград - Работници в преработващата промишленост


Благоевград - Други неквалифицирани работници


Благоевград - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Благоевград - Други неквалифицирани работници


Благоевград - Други неквалифицирани работници


Благоевград - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Благоевград - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


Благоевград - Работници в преработващата промишленост


Благоевград - Други неквалифицирани работници


Благоевград - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


Благоевград - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Благоевград - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


Благоевград - Касиери и продавачи на билети


Благоевград - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Благоевград - Продавачи в магазини


Благоевград - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Благоевград - Продавачи в магазини


Благоевград - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Благоевград - Машинни механици и монтьори
Общо 104 обяви Страница от 4  Предишна | Следваща